Regulamin

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

"Serwisie lub sklepie DCN Gallery" - należy przez to rozumieć serwis prowadzony przez DCN Patrycja Litwinienko w domenie internetowej www.dcngallery.pl

"DCN Gallery" należy przez to rozumieć DCN Patrycja Litwinienko, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rusznikarska 2/29, Nip: 897-154-12-63, Regon: 022323683

2. Wstęp

Organizatorem serwisu DCN Gallery prowadzonego w domenie www.dcngallery.pl jest przez firma DCN Patrycja Litwinienko - zarejestrowana przez Urząd Miejski we Wrocławiu, nr NIP 897-154-12-63, nr Regon 022323683 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rusznikarska 2/29. Rachunek bankowy: nr 93 1020 5558 0000 8402 3030 7186.

3. Sposób dokonywania sprzedaży

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.dcngallery.pl

2. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz po wpłynięciu pieniędzy na rachunek DCN Gallery w banku lub Dotpay.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Gdy do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów (np. serie limitowane, kolekcjonerskie itp., promocje oraz wyprzedaże) realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Sklep DCN Gallery zobowiązuje się dostarczyć zamówione towary bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

5. Ceny

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

6. Dostawa

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

7. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo 3-4 dni. Sklep zastrzega sobie, że w wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może być inny od standardowego. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

8. Sposoby płatności

Klient może wybrać formę płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu Dotpay.

9. Zwroty towaru

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i zwracany jest w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z fakturą lub innym dokumentem sprzedaży z dołączoną informacją o zwrocie. Sklep gwarantuje wówczas zwrot całości kosztów poniesionych przez kupującego, tj. kwotę równą cenie towaru plus koszty wysyłki do klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

10. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep DCN Gallery zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sklepowi DCN Gallery stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@dcngallery.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: 53-206 Wrocław ul. Rusznikarska 2/29.

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

DCN Patrycja Litwinienko
ul. Rusznikarska 2/29
53-206 Wrocław
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


11. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep DCN Gallery nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

12. Brak odstąpienia od umowy

Towary wykonywane na zamówienie (fototapety, obrazy na płótnie, naklejki, plakaty) nie podlegają zwrotowi - zgodnie z art.10 ust.3 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

13. Reklamacje

1. Klient odbierając towar jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".


2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien go odesłać w ten sam sposób, w jaki go otrzymał, na adres sklepu DCN Gallery ul. Rusznikarska 2/29; 53-206 Wrocław.

3. Klient jest zobowiązany złożyć ewentualną reklamację w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub inny dokument sprzedaży z dołączoną informacją o powodzie reklamacji.

4. Klient odbierając towar jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania ich w prawidłowej postaci. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Obraz widoczny na monitorze może różnić się od gotowego obrazu po wykonaniu. Możliwe różnice (kontrast, nasycenie kolorów) mogą wynikać z różnych rodzajów monitorów oraz z ich indywidualnych ustawień. Reklamacje dotyczące różnic w kolorach widocznych na monitorze w stosunku do gotowego wyrobu, nie będą rozpatrywane.

7. Sklep DCN Gallery wykonuje i dostarcza zamówione towary. Reklamacje dotyczące przyklejania naklejek, fototapet nie będą rozpatrywane. Sklep nie bierze odpowiedzialności za to w jaki sposób klient dokonuje klejenia dostarczonych towarów (fototapet i naklejek).

14. Opis procedury Reklamacyjnej

1. Kupujący może składać Sklep DCN Gallery reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@dcngallery.pl, lub w formie pisemnej na adres sklepu DCN Gallery. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep DCN Gallery zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

15. Zawarcie umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą DCN Patrycja Litwinienko z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rusznikarska 2/29. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury lub innego dokumentu sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu DCN Gallery.

16. Pytania i wątpliwości

W przypadku gdybyście Państwo mieli dodatkowe pytania w sprawie Regulaminu, prosimy napisać list na adres: biuro@dcngallery.pl. Dołożymy starań, aby udzielić Państwu wyczerpującej odpowiedzi.

17. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

18. Akceptacja regulaminu

Dokonywanie zakupów w sklepie DCN Gallery jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.